Category: ઈવીએમમાં જો નોટાનું બટન ના હોત તો ભાજપને 156ને બદલે 160 સીટ મળી હોત; વાંચો કઈ ચાર સીટ નોટાએ ખૂંચવી1

ઈવીએમમાં જો નોટાનું બટન ના હોત તો ભાજપને 156ને બદલે 160 સીટ મળી હોત; વાંચો કઈ ચાર સીટ નોટાએ ખૂંચવી